Е-газдинство

Електронска подршка унапређењу система пољоприведним газдинствима.

О пројекту

Е-газдинство

Пољопривредним газдинствима је потребно пружити подршку и омогућити једноставнији приступ информацијама у погледу захтева који су везани за обезбеђење здравствено безбедне хране произведене на ПГ и условима који у том смислу морају бити испуњени, а у складу са прописима Р. Србије.

Водич кроз е-газдинство

Е-газдинство водич је савршен сапутник за наш производ, пружајући прецизне и јасне инструкције, што ће вам омогућити лако и успешно усвајање и коришћење нашег производа.

Партнери на пројекту

Сви који су допринели да пројекат буде реализован