У Дегустационом центру Ниш, у сарадњи са Удружењем угоститељских и туристичких посленика Ниш, скуп ”Тренинг за jaчaњe отпорности и конкурентности чланова Удружења угоститељских и туристичких посланика Ниш – предузећа и предузетника произвођача храна и пића”,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *