О пројекту

НAЗИВ ПРOJEКТA: 

Трансфером знања и електронском подршком ка производњи здравствено безбедне и квалитетне хране биљног порекла произведене на пољопривредним газдинствима

 

ЦИЉ:

Општи циљ овог пројекта је унапређење безбедности и квалитета хране биљног порекла произведене на пољопривредним газдинствима која се ставља у промет у Републици Србији, путем трансфера знања уз електронску подршку чиме се обезбеђује лакши приступ информацијама од значаја за пољопривредна газдинства. 

Електронска подршка подразумева пружање информација потенцијалним корисницима везано за важеће прописе у Републици Србији у области безбедности и квалитета хране (испуњење потребних условима за хигијену и безбедност хране, програм контроле и др.), с посебним освртом на важност исправног категорисања и декларисања прехрамбених производа који се стављају у промет (усклађивање садржаја декларације са захтевима наведеним у правним актима, техничким прописима и системима квалитета који се примењују на храну произведену на пољопривредним газдинствима). 

Веб сајт са интерактивном страницом (апликацијон) пружа директну помоћ у изради предлога произвођачке спецификације и декларације производа и даје смернице за испитивање и потврђивање истих. 

Поред тога, на веб платформи су доступни подаци о важећим правним прописима у вези са пласманом производа са пољопривредних газдинстава, као и осталих прописа везаних за производњу и промет безбедне хране биљног порекла.

 

НОСИЛАЦ:

Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу https://www.tf.ni.ac.rs/ 

 

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА: 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА:

Др Драгиша Савић, редовни професор

 

ПРОЈЕКТНИ ТИМ:

Проф. др Драгиша Савић

Проф. др Сретен Стојановић

Проф. др Драгољуб Цветковић

Др Милош БјелицаПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ:

Универзитет у Новом Саду, Технолошки Факултет Нови Сад https://www.tf.uns.ac.rs/ 

Национална организација потрошача Србије (НОПС) https://www.nops.org.rs/ 

 

КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА

Пројекат је намењен, пре свега пољопривредним газдинствима који производе храну биљног порекла, малим произвођачима и свима онима којима је потребна подршка и смернице како припремити потребну документацију да би производ могао да се нађе у промету. Пољопривредни произвођачи на газдинствима добијају могућност да уз коришћење апликације израде спецификацију и декларацију производа које стављају у промет на територији Републике Србије.

Партнери на пројекту