26.4.2023.год. – Нови Сад

На Технолошком факултету у Новом Саду (скуп је преношен уживо преко интернета), 

26.12.2022. год. – Крушевац

У просторијама ПССС Крушевац у оквиру 14. Семинара за пољопривредне произвођаче (предавање ”Информатичка подршка производњи хране на пољопривредним газдинствима”)

8.12.2022. год. – Дегустациони центар у Нишу

У Дегустационом центру у Нишу, учесници произвођачи, власници регистрованих пољопривредних газдинстава, заитересована удружења и власници угоститељских објеката у којима се производе и продају домаћи производи са газдинстава.

25.11.2022. год. – Дегустациони центар Ниш

У Дегустационом центру Ниш, у сарадњи са Удружењем угоститељских и туристичких посленика Ниш, скуп ”Тренинг за jaчaњe отпорности и конкурентности чланова Удружења угоститељских и туристичких посланика Ниш – предузећа и предузетника произвођача храна и пића”,